De vereniging Senioren Politie Eenheid Midden-Nederland wordt gevormd door personen die op enigerlei wijze de hieronder genoemde politie-eenheden als werkgever hebben gehad of bij deze eenheden als vrijwilliger hebben gewerkt..

De vereniging Senioren Politie Eenheid Midden-Nederland is ontstaan uit de samenvoeging van de politieregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht en de samenvoeging  van de seniorenverenigingen van die regio’s.

De vereniging heeft tot doel het behouden en bevorderen van de onderlinge verbondenheid en contacten van en tussen oud medewerkers die de dienst wegens algehele arbeidsongeschiktheid, pensioen, leeftijdsgebonden uittreding of soortgelijke redenen, eervol, hebben verlaten van de hiervoor genoemde politie-eenheden.

De vereniging wil dat bewerkstelligen door de contacten tussen leden te bevorderen en het in stand houden van de band met de Politie-Eenheid Midden-Nederland;

Wij willen in algemeenheid de belangen behartigen van de leden op sociaaleconomisch  en sociaal-cultureel gebied, ondermeer door het organiseren van activiteiten.

Periodiek wordt er een “nieuwsbrief” uitgebracht zowel digitaal op deze site en ook als papieren "nieuwsbrief"

Ook lid worden? Stuur een mail naar de secretaris of vul het formulier in welke u in het menu onder "U wil lid worden" kunt vinden. Voor het geld hoeft u het niet te laten.