Vanuit de eenheden van Rijks- en Gemeentepolitie is na de samenvoeging in 1992 de VOPRU opgericht. Vereniging Oud Politiemensen Regio Utrecht. Bij de invoering van de Landelijk Politie en de samenvoeging van de regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht, ontstond de behoefte om één vereniging voor oud politiemedewerkers op te richten. Na vele gespekken met betrokkenen uit de verschillende eenheden werd in 2014 SPEM opgericht.

SPEM staat voor (vereniging) Senioren Eenheid Midden-Nederland. Spem is er voor alle oud politiemedewerkers, executieven, burgers, reservisten, vrijwilligers etc.

De vereniging heeft tot doel het behouden en bevorderen van de onderlinge verbondenheid en contacten van en tussen oud medewerkers die de dienst wegens algehele arbeidsongeschiktheid, pensioen, leeftijdsgebonden uittreding of soortgelijke redenen, eervol, hebben verlaten van de hiervoor genoemde politie-eenheden.

De vereniging wil dat bewerkstelligen door de contacten tussen leden te bevorderen en het in stand houden van de band met de Politie-Eenheid Midden-Nederland;

Wij willen in algemeenheid de belangen behartigen van de leden op sociaaleconomisch  en sociaal-cultureel gebied, ondermeer door het organiseren van activiteiten.

 

Lid worden kan al voor € 12,00 per jaar en u kunt aan alle activiteiten deelnemen. Soms vragen wij een kleine bijdrage in de kosten van de activiteit. Zie “U wil lid worden?” en “aanmeldingsformulier” in het menu.  

 

Er is echter een beperking, namelijk dat de aspirant-leden niet  weggegaan zijn bij de politie (langer dan 5 jaar weg zijn) en vervolgens een baan hebben aangenomen bij een andere werkgever.